Tiráž

Sídlo a adresa:
Fissler Gesellschaft m.b.H.
Kefergasse 2
A-1140 Wien
Austria

Tel.: +43 (0) 1 914 76 22-0
Fax: +43 (0) 1 914 76 22-30
e-Mail: office(at)fissler.at


Vedení společnosti:
Alexander Melsheimer (mluvčí)
Herbert Emberger


Rejstříkový soud a registrační číslo:

Handelsgericht Wien, FN 121549z

 
DIČ:
ATU 43067603


Copyright:
Fissler Gesellschaft m.b.H.
Obsah a struktura těchto webových stránek jsou chráněny autorským právem. V rozsahu, v němž je obsah chráněn německými zákony, není žádnou jeho část, zejména texty, a to vcelku ani částečně, obrazové materiály a grafiku, povoleno kopírovat, šířit, publikovat, upravovat, poskytovat třetím stranám nebo zpracovávat bez předchozího písemného souhlasu společnosti Fissler GmbH.
Jakékoli porušení tohoto ustanovení může mít za následek postih podle občanského nebo trestního práva. 

 
Odpovědnost
Přípravě těchto webových stránek jsme věnovali maximální pozornost. Nemůžeme však přijmout jakoukoli odpovědnost za správnost či přesnost informací na nich uvedených. Společnost Fissler nebude odpovědná za žádné škody vyplývající přímo či nepřímo z užívání těchto webových stránek, kromě případů úmyslného zavinění nebo hrubé nedbalosti. Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky provozované třetími stranami; za obsah takových webových stránek nepřijímáme žádnou odpovědnost. 


Ochrana osobních údajů
Společnosti Fissler, známé už přes 160 let po celém světě tím, že úspěšně plní přání svých zákazníků, můžete důvěřovat. S údaji, jež nám poskytnete, budeme zacházet s maximální péčí a v souladu s ustanoveními německého zákona o ochraně osobních údajů.

Ručíme za to, že s vašimi údaji budeme pracovat jako s důvěrnými informacemi a budeme je chránit před neoprávněným přístupem. Vaše údaje nepředáme třetím stranám, kromě subjektů spřízněných se společností Fissler GmbH, jež s námi spolupracují na zpracování vaší objednávky nebo při komunikaci s vámi.

Chcete-li se zúčastnit propagační kampaně nebo soutěže, budeme vyžadovat vaše jméno, adresu a e-mailovou adresu. Tyto údaje nám pomohou při realizaci propagačních kampaní, informování výherců a hodnocení zájmu o naše marketingové činnosti.

Používáním těchto stránek udělujete společnosti Fissler souhlas s užíváním těchto informací. Dojde-li ke změně našich směrnic ohledně privátní sféry a ochrany osobních údajů, budou tyto změny publikovány na těchto webových stránkách. 

Google Analytics

Tyto webové stránky využívají Google Analytics, službu analýzy webových stránek poskytovanou společností Google Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics využívá takzvané „cookies“, textové soubory ukládané na vašem počítači, jež umožňují analyzovat, jak využíváte tyto webové stránky. Tyto informace o využívání těchto webových stránek (včetně vaší IP adresy), které soubor cookie generuje, budou přeneseny na server Google v USA a uloženy na něm. Google může tyto informace použít k vyhodnocení vašeho užívání webových stránek tak, aby na jejich základě mohl sestavovat zprávy o aktivitách na webových stránkách, určené provozovatelům stránek, a k poskytování dalších služeb souvisejících s využíváním webových stránek a internetu. Google může dále tyto informace předávat třetím stranám, pokud takové subjekty provádějí jejich zpracování jménem společnosti Google. Google v žádném případě nebude vaši IP adresu spojovat s jinými daty. Instalaci cookies můžete zabránit nastavením ve vašem prohlížeči. Upozorňuje však, že v takovém případě nebudete možná moci využívat všech funkcí těchto webových stránek v jejich plném rozsahu. Užíváním těchto stránek vyjadřujete svůj souhlas s tím, že společnost Google smí užívat údaje, jež o vás budou shromážděny výše uvedeným způsobem, a to pro shora uvedené účely.